fata morgana continuă la autostrada sibiu - pitești. a apărut o nouă contestație
FOTO arhivă

Procedura de achiziţie publică privind studiul de fezabilitate pentru autostrada Sibiu – Pitești a fost constestată. În prezent, contestaţia se află în faza de analiză la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CNADNR, Consiliul soluţionează pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei. În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile, conform prevederilor din OUG 34/ 2006.

„Pe cale de consecinţă, în maxim 30 zile de la depunerea contestaţiei de către Asocierea Romair Consulting SRL – Dongbu Engineering CO.LTD, CNSC are obligaţia de a emite Decizia de Soluţionare. Precizăm că în data de 11.02.2015, pentru contractul ‘Revizuirea/ Actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Piteşti’, a fost desemnată câştigătoare Asocierea Spea Ingineria Europea S.A. Milano Italia Sucursala Bucureşti – Tecnic Consulting Engineering România SRL”, informează CNADNR.


Studiul de Fezabilitate ce urmează a fi întocmit va lega actuala variantă de ocolire a Municipiului Sibiu cu actuala variantă de ocolire a Municipiului Piteşti. Lungimea proiectului este de aproximativ 120 km. Contractul este împărţit în 5 secţiuni conform Caietului de Sarcini. Pentru Secţiunea Sibiu – Boita (Lotul 1) şi Curtea de Argeş – Piteşti (Lotul 5), Studiul de Fezabilitate trebuie realizat în maximum 5 luni. Pentru celelalte Secţiuni, Studiul de Fezabilitate trebuie realizat în maximum 12 luni.

Ultima oră

Comentariul meu

Publică