ultima zi de depunere a declarației unice pentru anul 2023

Luni este ultima zi pentru depunerea declarațiilor de venit pentru anul 2023. Concret, este vorba despre declarațiile unice pe care persoanele fizice care au avut venituri extrasalariale trebuie să le depună la Administrația fiscală.

Cei care nu se conformează riscă amenzi de până la 500 de lei, iar, potrivit datelor ANAF, 800.000 de români sunt obligați să depună această Declarație Unică.

Cine depune declarația unică?

Declarația unică se completează și se depune de către persoanele fizice care, în anul de impunere, au realizat venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, conform prevederilor Codului fiscal. De asemenea, declarația se depune și de către următoarele categorii de contribuabili:

 • Profesioniști: conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de:
  • Indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare;
  • Indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare;
  • Indemnizația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) sau lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.
 • Persoane fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Cum se depune declarația?

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

 • Prin intermediul serviciului “Spațiul Privat Virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro;
 • Prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat;
 • În format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Informații suplimentare

Informații suplimentare privind înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se găsesc la următorul link.

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, unde pot efectua următoarele operațiuni:

 • Înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
 • Completarea Declarației Unice;
 • Depunerea Declarației Unice.

Lista sediilor unităților fiscale unde sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe portalul www.anaf.ro, secțiunea “Asistență contribuabili – Servicii oferite contribuabililor”. De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, unde există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

Ultima oră