când se depun dosarele pentru clasa pregătitoare – aproape 5.000 de elevi sibieni așteptați la înscrieri
foto Arhivă

Ministerul Educației a publicat metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024, apobată prin O.M.E. 3.445 din 17 martie 2022, precum și calendarul aferent acestui proces, aprobat prin OME 3.704 din 17 februarie 2023.

Pregătirea procesului de înscriere a început în data de 30 martie 2023, dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus.

În perioada 3 mai – 18 mai 2023, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online, prin poștă sau email sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor. Validarea cererilor este obligatorie, prin semnarea acestora fie la unitatea de învățământ, fie vor fi semnate și transmise online de către părinți, conform procedurii specifice.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 19 – 31 mai 2023, in 4 faze, astfel:

  • 19 – 22 mai 2023: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
  • 23 – 29 mai 2023: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, se va face prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare, rezultatele la testul de verificare a cunoștințelor de limba germană fiind unul din aceste criterii pentru elevii ce doresc să urmeze învățământul în limba maternă germană;
  • 30 mai 2023: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție
  • 31 mai 2023: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (5 – 15 iunie 2023):

Cererile vor fi completate de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

  • 5 iunie 2023: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar;
  • 6 iunie – 12 iunie 2023: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua;
  • 13 iunie – 14 iunie 2023: Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;
  • 15 iunie 2023 – afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 8 septembrie 2023 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, pe locuri disponibile după cele două etape.

La nivelul județului Sibiu a fost aprobat un număr de 251,49 clase (mai multe cu 16,20 clase față de anul trecut), pentru un număr estimativ 4914 elevi (mai mulți cu 382 de elevi față de anul trecut). Pe tipuri de învățământ și limba de predare situație este următoarea:

Tip de învățământ Limba de predare Număr clase Număr locuri alocate
Tradițional Română 217,05 4340
Tradițional Germană 17,84 359
Tradițional Maghiară 1,75 19
Alternative educaționale Română 3,2 57
Special Română 5.65 37
Privat Română 6 102
TOTAL 251,49 4914

Ultima oră

Comentariul meu