pnrr antet

COMUNICAT DE PRESĂ 

 Sibiu, 12.02.2024 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunț inițial privind proiectul

„Implementare centrală fotovoltaică cu puterea instalată de 0,82 MWp în cadrul companiei HECKLER ROMÂNIA SRL”

 SC HECKLER ROMÂNIA SRL, cu sediul în Comuna Sura Mica, Parc Industrial Sura Mica nr P15, , Judet Sibiu a semnat contractul de finanțare nr. 258/31.12.2023 pentru proiectul „Implementare centrală fotovoltaică cu puterea instalată de 0,82 MWp în cadrul companiei HECKLER ROMÂNIA SRL”, cofinanțat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență Pilonul I. Tranziție verde – Componenta C6 Energie – Măsura de investiții – Investiția I.1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile.

Obiectivul general al proiectului de investiție propus vizează creșterea producției de energie din surse regenerabile prin instalarea unei noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile de 0,820 MW pentru acoperirea unei ponderi din consumul anual de energie electrică luată din SEN

 Obiective specifice ale proiectului:

 1 Reducerea cantității de energie electrică achiziționată din SEN pentru asigurarea

desfășurării procesului tehnologic

2 Reducerea impactului asupra mediului, cuantificat prin amprenta de CO2 echivalent

3  Creșterea numărului și puterii instalate a instalațiilor de producere de energie electrică verde.

4 Asigurarea unei dezvoltări durabile a core-bussiness-ului HECKLER ROMANIA SRL prin reducerea cheltuielilor anuale cu energia.

Valoarea totală a proiectului este de 4.005.675,32 lei din care valoarea maximă eligibilă nerambursabilă este de 1.225.080,00 lei.

Proiectul se implementează de către HECKLER ROMANIA SRL  în Comuna Sura Mica, Parc Industrial Sura Mica P15,, Jud. Sibiu,  incepand cu data de 31.12.2023.

Cod proiect: PNRR-C6 Energie/Măsura de investiții I.1

Detalii suplimentare puteţi obține de la:

Nume persoană contact : Iulia Tat

Tel: 0730 023 491

E-mail: iulia.tat@heckler.de

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

dunga pnrr e1701993180908

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                     https://www.facebook.com/PNRROficial/

Comentariul meu

Comentariu